Begeleid werken of detachering

U kunt iemand in dienst nemen via begeleid werken of gebruikmaken van onze detacheringmogelijkheden. In beide gevallen zorgt een jobcoach voor begeleiding op en naast de werkvloer.

Loondispensatie en loonkostensubsidie

Heeft u een baan voor een van onze werknemers met een Wajong-uitkering? Dan krijgt u loondispensatie. Hebt u een baan voor een van onze werknemers met een bijstandsuitkering uit de nieuwe Participatiewet? Dan krijg u loonkostensubsidie.

Werk(ver)delen: haal meer uit uw bedrijf!

De ervaring leert dat het werk vaak efficiƫnter verdeeld kan worden door de inzet van onze werknemers. Werk(ver)delen creƫert banen. Deze methode heeft zijn succes in de praktijk bewezen!

Bel ons voor een vrijblijvende afspraak. We komen graag bij u langs!